NGS SOLUTIONS

Nextgeneration sequencing (NGS) er en sekventeringsmetode til at bestemme rækkefølgen af nukleotider, som tegner sig for vores genom og er baseret på massiv parallel sekventering af korte fragmenter.

NGS har revolutioneret det biologiske videnskabsfelt, og det giver mulighed for at udføre en bred vifte af applikationer og studere biologiske systemer. NGS er en banebrydende teknologi og er blevet et dagligt værktøj for dem, der søger en korrekt diagnose og vidensforhold til deres genom.

NGS TILLADER:

 • Sekvenser hurtigt hele genomer.
 • Dybt sekvenser målregioner.
 • Brug RNA-sekventering (RNA-Seq) til at opdage nye RNA-varianter og splejsningssteder, eller kvantificer mRNA'er til genekspressionsanalyse.
 • Analyser epigenetiske faktorer såsom genom-dækkende DNA-methylering og DNA-protein-interaktioner.
 • Sekvens cancerprøver for at studere sjældne somatiske varianter, tumorsubkloner.
 • Undersøg det menneskelige mikrobiom.
 • Identificer nye patogener.

Hos Amplexa genetics anvendes NGS til flere forskellige ting. Vi kan tilbyde:

 • Whole Genome sequencing or amplification
  • Whole genome amplification er en sekveteringsmetode til at sekventere hele det humane genom. Denne metode giver en masse informationer ikke blot om ”kodende” dele men om hele genomet.
 • Exom sekventering
  • Med exome sekventering sekventeres alle de ”kodende” dele af det humane genom, på den måde sekventeres alle vores funktionelle gener og man kan derved undersøge for langt de fleste genetiske mutationer.
 • panel sekventering
  • Panel sekventering bruges til at sekventere udvalgte gener. Med denne metode kan man derved udvælge bestemte gener man ønsker at undersøge og derved kun kigge på disse ved dataanalyse. Amplexa Genetics anvender panel sekventering til vores produkter Genes4Life og Genes2Life.
 • RNA sekventering
  • RNA sekventering kan bruges til at undersøge vores genom når det er blevet translateret fra DNA til RNA. Dette kan bruges til at undersøge transkriptionale og translationale ændringer som ikke er mulige at se ved DNA sekventering. Hos Amplexa Genetics har vi anvendt RNA sekventering til at undersøge gen-ekspressionen af udvalgte gener i forbindelse med forskning.