FRAGILT X SYNDROM

Fragilt X syndrom er en genetisk sygdom karakteriseret ved udviklingsproblemer, herunder indlæringsvanskeligheder, kommunikationsproblemer, udfordringer ved sociale interaktioner og kognitiv svækkelse. Syndromet rammer både mænd og kvinder, dog rammer det mænd i højere grad og mere alvorligt da mutationen nedarves i et X-bundet dominant nedarvningsmønster.


Fragilt X syndrom skyldes en mutation i Fragile X Mental Retardation 1 (FMR1) genet, som koder for proteinet Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP). Dette protein er med til at opretteholde en normal funktion af synapserne i nervesystemet. Mutationen fører til en ekspandering af CGG trinukleotid repeat i 5’ UTR i genet. Frekvensen af CGG segmentet er normalt på 5-40 repeats i FMR1 genet, men hos syge personer er forekomsten mere end 200 repeats. Ekspanderingen fører til, at genproduktet bliver fuldstændig hæmmet eller trunkeret og dermed enten fravær eller ekstrem reduceret ekspression af FMRP i nervesystemet. Forekomst af 55-200 repeats af CGG segmentet er defineret som præmutation i FMR1 genet, og her vil de ramte personer have mildere symptomer af sygdommen. Præmutation hos bæreren vil udvikle sig til en fuldmutation hos næste generation. 

ANALYSETEKNIK

Fragmentlængdeanalyse. Reagenserne giver kun en PCR-tilgang baseret på Triplet Repeat Primed PCR (TP-PCR) design for at amplificere og detektere alle alleler, inklusive totale mutationer.

REFERENCE OMRÅDE

Normal: Mellem 5-44 CGG-gentagelser

Gråzone: Mellem 45-54 CGG-gentagelser

Præ-mutation: Mellem 55-200 CGG-gentagelser

Fuld mutation: >200 CGG-gentagelser

Begrænsning: Sjældne tilfælde af FXS, som ikke er forårsaget af CGG-gentagelser, vil ikke blive opdaget med denne metode.

FORDELE VED BRUG AF TP-PCR

  • Øget klinisk nøjagtighed sammenlignet med Southern Blot
  • Lav forekomst af totale mutationer detekteres
  • Øget opløsning på kvindelig zygositet
  • Gentagelser af AGG-afbrydelser detekteres
  • Diagnostisk følsomhed på 100 %; Diagnostisk specificitet på 98,4 % og samlet nøjagtighed på 99 %

PRØVE KRAV

  • Blod (2-5 ml EDTA-blod)
  • DNA (minimum 3 µg)
  • Spyt (minimum 2mL)

TESTSPECIFIKATIONER

Fragmentanalyse. Reagenserne udbyder en kun-PCR-brug baseret på Triplet Repeat Primed PCR (TP-PCR) designet til amplifikation og detektion af alle alleler inklusiv fuldmutationer.

 

Chemistry: AmplideX PCR/CE FMR1 Reagents, Asuragen

 

Hardware: SeqStudio Genetic Analyzer

 

Data processing: Data analyseres via Genemarker Software. En kontrolprøve, dannet ud fra fire forskellige prøver fra Coriell Institute med henholdsvis 20, 29/31, 53, 118 repeats, anvendes.

 

Metrics: >95% sensitivitet

 

RESUME

Fragilt X syndrom er en genetisk sygdom karakteriseret ved udviklingsproblemer, herunder indlæringsvanskeligheder, kommunikationsproblemer, sociale interaktioner og kognitiv svækkelse. Fragilt X syndrom skyldes en mutation i Fragile X Mental Retardation 1 (FMR1) genet, som koder for proteinet Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP). Dette protein er med til at opretteholde en normal funktion af synapserne i nervesystemet.

 

Amplexa Genetics tilbyder genetisk test af FMR1 genet til alle, inklusiv personer, der har mistanke om at have en præmutation i genet. Derudover analyseres FMR1 genet hos kvinder, der ønsker at blive gravide med en sæddonor og hos kvinder, der ønsker at være ægdonor. Testing for frafilt X syndrom er også en del af vores større screeningspanel X-Linked Carrier testen.

VILKÅR

Ved at bestille en analyse hos Amplexa Genetics A/S, bekræfter rekvirenten at have indhentet det nødvendige informerede samtykke til udførelsen af de anmodede analyser og accepterer vilkår og betingelser for Amplexa Genetics. En rekvisition i papirkopi eller en e-mail med angivelse af den specifikke analyse sammen med modtagelse af en prøve betragtes som en ordre til at foretage analysen.

Fra bestillingsdagen er omløbstiden 5 uger.